โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

การจัดหมฺรับ และ ยกหมฺรับ

การจัดหมฺรับ และ ยกหมฺรับ   การจัดเตรียมสิ่งของที่ใช้จัดหมฺรับ เริ่มขึ้นในวันแรม ๑๓ ค่ำ วันนี้เรียกกันว่า “วันจําย” ตลาดต่างๆ จึงคึกคัก และ คลาคล่าไปด้วยฝูงชนชาวบ้านจะซื้ออาหารแห่ง พืชผักที่เก็บไว้ได้นานข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และขนมที่เป็นสัญลักษณ์ของสารทเดือนสิบ จัดเตรียมไว้สาหรับใส่หมฺรับและ สำหรับนำไปมอบให้ผู๎ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือการจัดหมฺรับ การจัดหมฺรับ การจัดหมฺรับ