โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

งานทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยาง 2563

งานทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองยาง  2563

ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้นะค่ะ

งานทอดผ้าป่า งานทอดผ้าป่า งานทอดผ้าป่า งานทอดผ้าป่า