โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

ท่าออกกำลังกาย ที่จะช่วยให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้นได้แก่ท่าอะไรบ้าง

ท่าออกกำลังกาย ทุกคนรู้ดีว่าการออกกำลังกาย สามารถส่งเสริมสุขภาพ ชะลอความชราของร่างกาย และปรับปรุงโรคได้ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่า ตราบใดที่คุณ การออกกำลังกาย คุณจะสามารถปรับปรุงโรคได้ อันที่จริงมีใบสั่งยาการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมสำหรับโรคต่างๆ สำหรับผู้ที่มีอาการหัวใจวาย และหอบเมื่อเคลื่อนไหว

ท่าออกกำลังกาย

หลักการของการใช้การ ออกกำลังกาย เพื่อปรับปรุงการทำงานของหัวใจ นอกจากการปรับปรุงการทำงานของหัวใจแล้ว การทำงานของกล้ามเนื้อของลำตัวและแขนขา ยังสามารถใช้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ ของกล้ามเนื้อ เพิ่มความสามารถในการใช้ออกซิเจน และทางอ้อมลดความต้านทาน และภาระของหัวใจ

เนื่องจากการออกกำลังกายสามารถ เพิ่มการไหลเวียนของเลือด และกำจัดสารอักเสบในหลอดเลือด น้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต และคอเลสเตอรอล ก็ลดลงด้วย ทำให้หัวใจง่ายขึ้น และคนอายุน้อยกว่า การออกกำลังกาย จะทำให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นได้อย่างไร อธิบายข้อมูลได้ ดังนี้ ตัวกำหนดของการเตรียมการฝึกสมรรถภาพหัวใจ และหลอดเลือดสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ความถี่ในการออกกำลังกาย ความเข้มข้นของการออกกำลังกาย

ประเภทและวิธีการ ออกกำลังกาย และระยะเวลาในการออกกำลังกาย ความถี่ในการออกกำลังกาย ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น สามารถออกกำลังกายระดับความเข้มข้นปานกลาง ได้อย่างน้อย 3 ถึง 5 วันต่อสัปดาห์ ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายหรือเจ็บป่วยไม่ดี ควรออกกำลังกายแบบเบาๆ และออกกำลังกายบ่อยขึ้นทุกสัปดาห์ ออกกำลังกายอย่างน้อย 5 ถึง 7 วัน

ความเข้มข้นของการออกกำลังกาย วัดความเข้มข้นของการออกกำลังกายอย่างไร เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการตัดสินว่า คุณสามารถพูดระหว่างออกกำลังกายได้หรือไม่ อธิบายข้อมูลได้ ดังนี้ เมื่อกำหนดความเข้มข้น ของการออกกำลังกายไว้ที่ระดับ RPE ที่ 0-10 คะแนน 5 ถึง 6 คะแนน จะเป็นระดับความเข้มข้นปานกลาง และ 7 ถึง 8 คะแนน คือระดับความเข้มข้นสูง

ความเข้มข้นเริ่มต้น ของการออกกำลังกายระดับปานกลางคือ 5 และความเข้มข้นระดับเข้มข้น ต้องไม่เกิน 9 อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้สูงอายุที่มีสมรรถภาพทางกายไม่ดี หรือมีโรคภัย ขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยความเข้มข้น ของการออกกำลังกายที่เบากว่า ในช่วงเริ่มต้นของการฝึกออกกำลังกาย เนื่องจากสมรรถภาพทางกายดีขึ้น หลังการฝึก ความเข้มของการออกกำลังกาย จะค่อยๆเพิ่มขึ้น

ประเภทและวิธีการออกกำลังกาย ขอแนะนำให้ทำแบบฝึกหัดที่มีลักษณะเหล่านี้ ระบบแอโรบิก การออกกำลังกาย เป็นจังหวะและสมมาตร การเคลื่อนไหวซ้ำๆ และต่อเนื่อง การใช้กลุ่มกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ และสามารถเพิ่มเวลาในการทำ ประเภทกีฬา เช่น เดินเร็ว วิ่งจ๊อกกิ้ง ขี่จักรยานอยู่กับที่ ว่ายน้ำ เต้นแอโรบิก เป็นต้น

ระยะเวลาการออกกำลังกาย สมาคมเวชศาสตร์การกีฬาแห่งอเมริกา แนะนำให้ผู้สูงอายุออกกำลังกาย และทำกิจกรรมทางกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และปรับปรุงร่างกาย เมื่อออกกำลังกาย ในระดับความเข้มข้นปานกลาง จะต้องสะสมเวลาออกกำลังกายทุกวัน เป็นเวลา 30 ถึง 60 นาที หรือสะสม 10 สำหรับการออกกำลังกายระดับความเข้มข้นปานกลางเกิน 10 นาที

เช่น เดินเร็ว 3 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที เวลาออกกำลังกายสะสม 30 นาที และเวลาออกกำลังกายสะสมต่อสัปดาห์ ต้องถึง 150 ถึง 300 นาที เมื่อออกกำลังกายแบบเข้มข้นสูง หรือสลับระหว่างการออกกำลังกายแบบเข้มข้นปานกลาง และแบบเข้มข้นสูง เวลาออกกำลังกายรายวัน จะต้องสะสมสูงสุด 20 ถึง 30 นาที และเวลาออกกำลังกายที่สะสม ทุกสัปดาห์จะต้องถึง 75 ถึง 150 นาที

การฝึกกีฬาข้างต้น จะต้องดำเนินการในสามขั้นตอน ดังนี้ ระยะอบอุ่นร่างกาย ระยะหลักสูตรฝึกอบรม และระยะผ่อนคลาย ท่าออกกำลังกาย แบบวอร์มอัพ และการออกกำลังกาย เพื่อการผ่อนคลายคือ 5 ถึง 10 นาที ท่าออกการออกกำลังกาย  เพื่อสุขภาพที่หัวใจชอบ อธิบายข้อมูลได้ ดังนี้ การออกกำลังกายที่แขนท่อนล่างมากขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อหัวใจ

นอกจากนี้ ตามข้อสังเกตทางคลินิกของผู้เขียน หลายคนที่มีการทำงานของหัวใจ ปอด และกระเพาะอาหารไม่ดี มักมีปรากฏการณ์หลังค่อม เมื่อเกิดหลังค่อมเส้นประสาท ที่ส่งไปยังหัวใจ ปอด และกระเพาะอาหาร จากกระดูกสันหลังส่วนบนของทรวงอก จะถูกกดทับ ซึ่งส่งผลกระทบทางอ้อม ต่อการทำงานของหัวใจ ปอด และกระเพาะอาหาร ดังนั้น ท่าออกกำลังกาย ยืดหลังมากขึ้น จะช่วยปรับปรุง การทำงานของหัวใจ ปอด และกระเพาะอาหาร

 

อ่านบทความอื่นๆที่น่าสนใจต่อได้ที่  น้ำตาลในเลือดสูง ควรทานอาหารแบบใดเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล