โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

บุคคลากร

บุคคลากร โรงเรียนบ้านหนองยาง

อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2

 

บุคคลากร