โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง  โรงเรียนบ้านหนองยาง

building1
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2520
building2
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520
building3
ห้องน้ำ
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2556
building4
ห้องน้ำ
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2556
building5
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2550
building6
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปีที่สร้าง 2544
building7
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2545
building8
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2540
building9
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552
building10
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557