โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

แกะ การเพาะพันธุ์แกะ ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจการเพาะพันธุ์แกะ

แกะ การเพาะพันธุ์แกะ เป็นแนวคิดทางธุรกิจที่น่าสนใจ ที่สามารถนำมาซึ่งผลกำไรที่มั่นคง แกะให้เนื้อและขนแกะที่มีคุณค่า เช่นเดียวกับนม ในขณะที่สัตว์ไม่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ คุณต้องมีความรู้ ทุนเริ่มต้น และกลยุทธ์การดำเนินการที่มีความสามารถ ข้อดีและข้อเสียของการสร้างฟาร์มแกะของคุณเอง อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ พวกเขาพูดถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ สัตว์ไม่ได้ดูแลตามอำเภอใจพวกเขาทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้อย่างสมบูรณ์แบบเนื่องจากขนหนาแน่น คุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินในการอุ่นห้อง เพียงพอที่จะจัดให้มีหลังคาเพื่อป้องกันฝูงสัตว์จากลมและการตกตะกอน แกะเป็นสัตว์ที่บึกบึนและมีภูมิคุ้มกันที่ดี

แกะ

เนื่องจากพวกเขามีโอกาสป่วยน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ในฝูงอื่นๆ ตัวเมียให้กำเนิดลูกอย่างรวดเร็ว แต่ละคนนำลูกหลานมาต่อปีโดยปกติลูกแกะ 4 ถึง 5 ตัว เมื่อซื้อตัวเมีย 3 ถึง 4 ตัวใน 12 เดือนคุณจะกลายเป็นเจ้าของฝูงที่ดี และชดใช้เงินที่ลงทุนไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการให้อาหารที่เหมาะสมแกะจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำไรของโครงการ

ถ้าคุณมีทุ่งหญ้า คุณสามารถประหยัดค่าอาหารได้ เนื้อแกะเป็นที่ต้องการของประชากร เป็นผลิตภัณฑ์ที่อร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการ และมีสุขภาพดี ราคาของมันค่อนข้างสูงกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่นในขณะที่ในหลายภูมิภาคมีการขาดแคลนผลิตภัณฑ์นี้ คุณจะได้รับกำไรเพิ่มเติมจากการขายขนแกะ นม หนังแกะ เกณฑ์การแข่งขันต่ำ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการล้มละลายในตอนเริ่มต้น

การสนับสนุนจากรัฐ ทิศทางลำดับความสำคัญของนโยบายของรัฐบาล คือการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคเกษตรและปศุสัตว์ และนี่คือเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย เงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุนระดับภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีข้อเสีย ความสามารถในการทำกำไรต่ำ ส่งผลให้ระยะเวลาคืนทุนยาวนานของการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเรากำลังพูดถึงฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีโรงฆ่าสัตว์และโรงตัด

ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต แม้จะมีความอดทนของสัตว์ แต่ก็อาจมีโรคระบาดภัยธรรมชาติ ลักษณะและรูปแบบของฟาร์มแกะ รูปแบบกิจกรรมที่ทำกำไรทางเศรษฐกิจ คือการเพาะพันธุ์ลูกแกะเพื่อขายในภายหลัง ลักษณะและรูปแบบของฟาร์มแกะสามารถขายได้ ดังนี้ เนื้อแกะ น้ำหนักสดของแกะ นมแกะ ชีส ขนสัตว์ เป็นต้น เนื้อแกะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ และเป็นที่นิยมในหมู่ชาวเมือง

เพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนที่รวดเร็ว คุณต้องมีแกะอย่างน้อย 800 ตัว ทำให้สามารถเลี้ยงลูกแกะได้ประมาณ 500 ตัวในหนึ่งปี ส่วนหนึ่งของปศุสัตว์ที่โตเต็มวัยจะถูกฆ่า ฝูงจะถูกเติมเต็มผ่านการเพาะพันธุ์ ฟาร์มทีละขั้นตอนแผนธุรกิจ ในการเริ่มต้นฟาร์มตั้งแต่เริ่มต้น คุณต้องมีแผนธุรกิจที่มีความสามารถ ทำงานตามแผน ได้แก่ การวิเคราะห์ตลาดในประเทศในภูมิภาคของคุณ

การศึกษาความต้องการและการแข่งขัน การจดทะเบียนธุรกิจ การทำการประมาณการต้นทุน คาดการณ์ความสามารถในการทำกำไรและผลกำไร การเช่าที่ดินทำไร่ การสร้างห้อง การซื้อวัวและอาหารสัตว์ การจ้างพนักงาน การหาช่องทางการขาย การศึกษาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หาวิธีลดให้เหลือน้อยที่สุด ฟาร์มทีละขั้นตอนแผนธุรกิจ อุปสงค์และการวิเคราะห์การแข่งขัน

การเพาะพันธุ์แกะถือเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มสำหรับธุรกิจส่วนตัว ช่องนี้ในตลาดภายในประเทศนั้น แทบไม่มีการใช้งานจริง ซึ่งให้โอกาสในการพัฒนาที่ดี นอกจากนี้ การแข่งขันยังต่ำ เนื้อแกะมากกว่าครึ่งนำเข้าจาก Dagestan Kalmykia และ Stavropol ในภูมิภาคส่วนใหญ่ ของประเทศพื้นที่การเลี้ยงสัตว์นี้มีการพัฒนาไม่ดี ในเวลาเดียวกัน สภาพภูมิอากาศในสหพันธรัฐส่วนใหญ่เอื้ออำนวยต่อการเพาะพันธุ์ แกะ

ที่ดินอุดมสมบูรณ์หมายถึงอาหารสัตว์ตามธรรมชาติ และการออมทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการ ตลาดปศุสัตว์ในประเทศมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นของฟาร์มส่วนตัวขนาดเล็ก ค้นหาตลาดการขายและการคำนวณผลกำไร เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน ช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ในขั้นตอนของการส่งเสริมธุรกิจ ลูกค้าที่มีศักยภาพคือร้านค้าที่เชี่ยวชาญในการขายผลิตภัณฑ์จาก

เนื้อสัตว์ ซูเปอร์มาร์เก็ตจุดจัดเลี้ยง คาเฟ่, โรงอาหาร ร้านอาหาร ตลาด มีตัวเลือกในการจัดส่งวัตถุดิบแบบขายส่ง ในกรณีนี้กำไรจะน้อยลง ทำงานกับลูกค้าตามสัญญาเท่านั้น เอกสารระบุเวลาการส่งมอบ ขั้นตอนการชำระเงิน บทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา สำหรับภาคปศุสัตว์ การดำเนินการเป็นไปได้สองรูปแบบ การซื้อขายน้ำหนักจริง การขายเพื่อฆ่าหรือแยกซากแล้ว

วิธีแรกง่ายกว่าข้อเสียคือราคาที่ต่ำกว่า มีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่จะจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ของเราเอง และค้าขายเนื้อสัตว์สำเร็จรูป ในเวลาเพียงหนึ่งปี ซึ่งมันเหมือนจริงที่จะได้รับ 1,150,000 บาท เราลบการลงทุน กำไรสุทธิคือ 550,000 ต่อปี ความสามารถในการทำกำไรเฉลี่ยของโครงการคือ 20 เปอร์เซ็นต์ การซื้อที่ดินทันทีไม่สมเหตุสมผลเสมอไป นี่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจำนวนมากในตอนเริ่มต้น

นอกจากนี้ หากคุณยังไม่มีประสบการณ์ คุณจะเข้าใจในอีกไม่กี่เดือนว่ากิจกรรมประเภทนี้เหมาะกับคุณเพียงใด ถ้าไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง ก็ปิดกิจการได้ง่ายขึ้นถ้าฟาร์มพัง ขนาดที่ดินที่เหมาะสมคือ 0.4 เฮกเตอร์ต่อบุคคล นอกจากทุ่งหญ้าแล้ว คุณต้องมีอาณาเขตสำหรับคอกแกะด้วย เป็นต้น

 

 

 

 

 

อ่านบทความอื่นๆที่น่าสนใจต่อได้ที่ ฮอร์โมน อธิบายยาช่วยเพิ่มภาวะเจริญพันธุ์และสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต