โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

ความดันโลหิต อธิบายความดันโลหิตผันผวน อาการและการรักษาความดันโลหิต

ความดันโลหิต

ความดันโลหิต การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตตลอดทั้งวันเป … Read more

การรักษา ความผิดปกติทางจิต การเข้าใจอาการสามารถอธิบายได้ ดังนี้

การรักษา

การรักษา ความผิดปกติทางจิต เป็นความผิดปกติทางจิตที่เกิด … Read more