โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

ตับแข็ง การศึกษาทางสัณฐานวิทยาของการตรวจชิ้นเนื้อตับในโรคตับแข็ง

ตับแข็ง

ตับแข็ง การเสื่อมสภาพของไขมันในเซลล์ตับ การก่อตัวของส่ว … Read more

ความดันโลหิต อธิบายความดันโลหิตผันผวน อาการและการรักษาความดันโลหิต

ความดันโลหิต

ความดันโลหิต การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตตลอดทั้งวันเป … Read more