โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

ผู้บาดเจ็บ อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนของการอพยพผู้บาดเจ็บทางการแพทย์

ผู้บาดเจ็บ

ผู้บาดเจ็บ เนื่องจากการอพยพผู้บาดเจ็บ ดำเนินการตามหลักก … Read more

ต้อกระจก สาเหตุและอาการของการพัฒนาโรคต้อกระจกอธิบายได้ดังนี้

ต้อกระจก

ต้อกระจก การขุ่นมัวของเลนส์ตาบางส่วนหรือทั้งหมดส่งผลให้ … Read more

ขนาดทารกในครรภ์ พัฒนาการของลูกน้อย ขนาดทารกในครรภ์ 11 สัปดาห์

ขนาดทารกในครรภ์

ขนาดทารกในครรภ์ ผู้หญิงหลายคนที่อยู่ในตำแหน่งที่น่าสนใจ … Read more

ปริซึมเคลือบฟัน อธิบายเกี่ยวกับปริซึมเคลือบฟันและพื้นผิวเคลือบฟัน

ปริซึมเคลือบฟัน

ปริซึมเคลือบฟัน เกิดขึ้นจากฐานอินทรีย์ และผลึกไฮดรอกซีอ … Read more

หลอดเลือด ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลอดเลือดและเนื้อขาวเนื้อแดงของม้าม

หลอดเลือด

หลอดเลือด ในเนื้อสีขาวจะแยกคลัตช์ต่อมน้ำเหลือง และก้อนน … Read more

ซีลีเนียม คุณสมบัติที่มีประโยชน์ของสารต้านอนุมูลอิสระซีลีเนียม

ซีลีเนียม

ซีลีเนียม เป็นแร่ธาตุที่พบในดิน พบได้ตามธรรมชาติในน้ำแล … Read more

โปรตีน อาหารประเภทใดบ้างที่รวมอยู่ในอาหารที่มีโปรตีน อธิบายได้ดังนี้

โปรตีน

โปรตีน อันตรายของอาหารโปรตีน แม้จะมีข้อได้เปรียบที่สำคั … Read more

กัมมันตภาพรังสี กลุ่มของแหล่งที่มาของการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี

กัมมันตภาพรังสี กากกัมมันตภาพรังสีที่เป็นของแข็งจากเครื … Read more