โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

ซีสต์ หลังการผ่าตัดเพื่อเอาซีสต์ออกสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้หรือไม่

ชีสต์

ซีสต์ จำเป็นต้องมียาคุมกำเนิดเพราะสามารถรักษาซีสต์ในรัง … Read more