โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

ความดันโลหิตสูง ปัจจัยที่เสี่ยงในการพัฒนาความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรื้อรังซึ่งเป็นสัญญาณทางคลินิกท … Read more