โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

ภาวะขาดน้ำ ทำความเข้าใจสัญญาณบางอย่างที่ต้องระวังของผิวขาดน้ำ

ภาวะขาดน้ำ

ภาวะขาดน้ำ หมายความว่าอย่างไร และทำไมสภาวะนี้ไม่ควรสับส … Read more