โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

ปรัชญา อิมมานูเอล คานต์ ปรัชญาความรู้เชิงประจักษ์สุนทรียศาสตร์และความคิดทางศาสนา

ปรัชญา

ปรัชญา ของอิมมานูเอล คานต์ ความเป็นสากลของความรู้ ปรัชญ … Read more