โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

ปฏิกิริยา อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับภายใต้สภาวะที่ไม่ใช้ออกซิเจน

ปฏิกิริยา

ปฏิกิริยา ภายใต้สภาวะที่ไม่ใช้ออกซิเจน กรดไพรูวิกจะถูกแ … Read more