โรงเรียนบ้านหนองยาง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479450

หลอดอาหาร อธิบายเกี่ยวกับระบาดวิทยารวมถึงการวินิจฉัยโรคอะคาเลเซียคาร์เดีย

หลอดอาหาร

หลอดอาหาร โรคอะคาเลเซียคาร์เดียเป็นโรคของหลอดอาหาร ซึ่ง … Read more